Förra Kapitlet
Parallel Translations
Innehåll ~ Förord ~ 17 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa Kapitel


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
8. I saw also the mouths of all the rivers in the world, and the mouths of the deep.

And I saw the mouths of all the rivers of the earth and the mouth of the deep.

I saw the mouths of all the rivers of the earth and the mouth of the deep.

Jag såg äfven mynningarne af alla floder i verlden och mynningarne af djupet.

Och jag såg djupets mynning och mynningen af alla jordens floder.Förra Kapitlet

Parallel Translations
17 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET