Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 18 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
10. I likewise beheld terrestrial fountains, deep in the fiery columns of heaven. And in the columns of heaven I beheld fires, which descended without number, but neither on high, nor into the deep.

And I saw a great abyss in the earth, with columns of heavenly fire; and I saw among them columns of heavenly fire, which fall and are without number, either towards the height or towards the depth.

And I saw a deep abyss, with columns of heavenly fire, and among them I saw columns of fire fall, which were beyond measure alike towards the height and towards the depth.

Likaledes såg jag jordiska källor djupt in i himmelens eldstoder. Och i himmelens stoder såg jag eldar, hvilka utflöto utan tal, men hvarken i höjde eller i djupet.

Och jag såg i jorden en djup klyfta med pelare af himmelsk eld, och jag såg andra pelare af himmelsk eld, hvilka hvarken kunde räknas uppåt eller nedåt, falla ned bland dem.Previous Chapter

Parallel Translations
18 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET