Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 18 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
11. Over these fountains also I perceived a place which had neither the firmament of heaven above it, nor the solid ground underneath it; neither was there water above it; nor anything on wing; but the spot was desolate.

And over that abyss I saw a place which had no firmament of heaven above it, and no foundation of earth beneath it, and no water above it, and no birds upon it; it was a void place.

And beyond that abyss I saw a place which had no firmament of the heaven above, and no firmly founded earth beneath it: there was no water upon it, and no birds, but it was a waste and horrible place.

Äfven märkte jag öfver dessa källor ett ställe, som hvarken hade himmelens fäste öfver sig, eller den fasta marken under sig, ej heller fanns vatten der öfver, eller någonting lefvande, utan stället var öde.

Och öfver den klyftan såg jag en ort, som icke hade något himmelens fäste ofvan och ingen jordens grundval under sig, och där fanns intet vatten och inga fåglar, utan det var allenast en öde plats.Previous Chapter

Parallel Translations
18 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET