Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 18 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
12. And there I beheld seven stars, like great blazing mountains, and like spirits entreating me.

And there I saw a terrible thing: seven stars, like great burning mountains and like spirits, that petitioned me.

I saw there seven stars like great burning mountains, and to me, when I inquired regarding them,

Och der såg jag sju stjernor liknande stora lågande berg, och liknande andar, som bönföllo hos mig.

Och förskräckligt var det jag där såg: sju stjärnor, som liknade höga, brinnande berg, och de voro såsom andar och anropade mig.Previous Chapter

Parallel Translations
18 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET