Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 18 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
15. Therefore was He offended with them, and bound them, until the period of the consummation of their crimes in the secret year.

And he was enraged at them, and bound them till the time of the consummation of their sins in the year of the mystery."

And He was wroth with them, and bound them till the time when their guilt should be consummated (even) for ten thousand years.'

Derföre blef Han förtörnad på dem och inneslöt dem, intill tiden för fullbordan af deras brott i det dolda året.

Och han vredgades på dem och band dem och håller dem bundna ända till den tid, då deras skuld blifver fulländad, under hemlighetens år.Previous Chapter

Parallel Translations
18 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET