Förra Kapitlet
Parallel Translations
Innehåll ~ Förord ~ 18 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa Kapitel


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
3. And I beheld the winds occupying the exalted sky. Arising in the midst of heaven and of earth, and constituting the pillars of heaven.

And I saw how the winds expand the heights of the heavens; and they remained between heaven and earth, and they are pillars of heaven.

And I saw how the winds stretch out the vaults of heaven, and have their station between heaven and earth: these are the pillars of the heaven.

Jag såg vindarne uppfylla den upphöjda skyn. Uppstigande i midten af himmelen och af jorden och utgörande himmelens pelare.

Och jag såg huru vindarna spänna ut himmelens hvalf och sväfva mellan himmel och jord; de äro himmelens pelare.Förra Kapitlet

Parallel Translations
18 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET