Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 19 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
1. Then Uriel said, Here the angels, who cohabited with women, appointed their leaders; And being numerous in appearance (30) made men profane, and caused them to err; so that they sacrificed to devils as to gods. For in the great day there shall be a judgment, with which they shall be judged, until they are consumed;

(30) Being numerous in appearance. Or, "assuming many forms" (Knibb, p. 106). 1 Cor. 10:20

And Uriel said to me: "Here will stand the souls of those angels who have united themselves with women, and having assumed many different forms, have contaminated mankind, and have led them astray so that they brought offerings to the demons as to gods, namely on the day when the great judgment, on which they will be judged, shall be consummated.

1 Cor. 10:20

And Uriel said to me: 'Here shall stand the angels who have connected themselves with women, and their spirits assuming many different forms are defiling mankind and shall lead them astray into sacrificing to demons as gods, (here shall they stand, ) till the day of the great judgement in which they shall be judged till they are made an end of.

1 Cor. 10:20

Då sade Uriel: här hafva de änglar, hvilka bodde tillsammans med qvinnorna, utnämnt sina anförare. Och som de voro till utseende talrika, gjorde de menniskorna ogudaktiga och kommo dem att gå vilse, så att de offrade åt djeflar liksom åt gudar. Ty på den stora dagen skall det blifva en dom, hvarigenom de skola dömas, till dess de förgåtts,

1 Kor. 10:20

Och Uriel sade till mig: Här skola de änglars andar bo, hvilka förenat sig med kvinnorna och, antagande mångahanda gestalter, orenat människorna och förfört dem, så att de dyrkat demonerna såsom gudar och offrat åt dem - nämligen när den dag kommer, då den stora yttersta domen skall hållas öfver dem.

1 Kor. 10:20Previous Chapter

Parallel Translations
19 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET