Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 2 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
1. All who are in the heavens know what is transacted there. They know that the heavenly luminaries change not their paths; that each rises and sets regularly, every one at its proper period, without transgressing the commands, which they have received.

I observed everything that took place in the heavens, how the luminaries, which are in the heavens, do not depart from their paths, that each one rises and sets in order, each in its time, and they do not depart from their laws.

Observe ye everything that takes place in the heaven, how they do not change their orbits, and the luminaries which are in the heaven, how they all rise and set in order each in its season, and transgress not against their appointed order.

Alla som äro i himlarna, veta, hvad som förehafves der. De veta, att de himmelska ljusen icke ändra sin gång, att hvar och en går regelbundet upp och ner, hvar och en på sin bestämda tid, utan att öfverskrida de befallningar, som de emottagit.

Jag iakttog allt som försiggår på himmelen, huru dess ljus icke ändra sina banor, huru de alla gå upp och gå ned efter ordning, hvart och ett på sin tid, och icke öfverträda sina lagar.Previous Chapter

Parallel Translations
2 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET