Förra Kapitlet
Parallel Translations
Innehåll ~ Förord ~ 2 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa Kapitel


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
2. They behold the earth, and understand what is there transacted, from the beginning to the end of it. They see that every work of God is invariable in the period of its appearance.

See the earth and observe the things that are done on it, from the first to the last, how no work of God is irregular in appearing.

Behold ye the earth, and give heed to the things which take place upon it from first to last, how steadfast they are, how none of the things upon earth change, but all the works of God appear to you.

De öfverskåda jorden och förstå, hvad som sker på densamma allt ifrån begynnelsen till dess slut. De se, att hvarje Guds verk är oföränderligt under all den tid, det har tillvarelse.

Betrakten jorden och iakttagen hvad som föregår på henne, från det första till det sista, huru hvarje Guds verk regelbundet framkommer.Förra Kapitlet

Parallel Translations
2 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET