Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 2 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
3. They behold summer and winter: perceiving that the whole earth is full of water; and that the cloud, the dew, and the rain refresh it.

See the summer and the winter, how then the whole earth is full of water, and clouds and dew and rain rest over it.

Behold the summer and the winter, how the whole earth is filled with water, and clouds and dew and rain lie upon it.

De se sommar och vinter, märkande, att hela jorden är uppfylld af vatten, och att molnen, daggen och regnet uppfriska den.

Sen på sommaren och vintern, huru då hela jorden är full af vatten, och moln och dagg och regn lägra sig öfver henne.Previous Chapter

Parallel Translations
2 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET