Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 20 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
1. These are the names of the angels who watch.

1. And these are the names of the holy angels who watch:

1. And these are the names of the holy angels who watch.

1. Desse äro namnen på de änglarne, som vaktade:

1. Och detta är namnen på de heliga vakande änglarna.

2. Uriel, one of the holy angels, who presides over clamor and terror.

2. Uriel, one of the holy angels, the angel of thunder and of trembling;

2. Uriel, one of the holy angels, who is over the world and over Tartarus.

2. Uriel, en af de helige änglar, som styrer öfver klagan och förskräckelse.

2. Uriel, åskans och jordbäfningens ängel;

3. Raphael, one of the holy angels, who presides over the spirits of men.

3. Rufael, one of the holy angels, the angel of the spirits of men;

3. Raphael, one of the holy angels, who is over the spirits of men.

3. Raphael, en af de helige änglar, som styrer öfver menniskornas andar.

3. Rafael, Människoandarnas ängel;

4. Raguel, one of the holy angels, who inflicts punishment on the world and the luminaries.

4. Raguel, one of the holy angels, who takes vengeance on the earth and the luminaries;

4. Raguel, one of the holy angels who †takes vengeance on† the world of the luminaries.

4. Raguel, en af de helige änglar, som belägger verlden och de lysande kropparne med straff.

4. Raguel, som verkställer hämnden på världen och ljusen;

5. Michael, one of the holy angels, who, presiding over human virtue, commands the nations.

5. Michael, one of the holy angels, namely set over the best portion of men, over the people;

5. Michael, one of the holy angels, to wit, he that is set over the best part of mankind and over chaos.

5. Michael, en af de heliga änglar, som styrer öfver menskliga kraften och befaller folkslagen.

5. Mikael, som är satt öfver den bästa delen af människorna, nämnligen folket;*

6. Sarakiel, one of the holy angels, who presides over the spirits of the children of men that transgress.

6. Saraqâel, one of the holy angels, who is over the spirits of the children of men who induce the spirits to sin;

6. Saraqael, one of the holy angels, who is set over the spirits, who sin in the spirit.

6. Sarakiel, en af de helige änglar, hvilken styrer öfver de menniskorns barns andar, som synda.

6. Sarakael, som vakar öfver de människobarns andar, som förleda andarna till synd;

7. Gabriel, one of the holy angels, who presides over Ikisat, (31) over paradise, and over the cherubim.

(31) Ikisat. The serpents (Charles, p. 92; Knibb, p. 107).

7. Gabriel, one of the holy angels, who is over the serpents and over the Paradise and the Cherubim.

7. Gabriel, one of the holy angels, who is over Paradise and the serpents and the Cherubim.

7. Gabriel, en af de helige änglar, som styrer öfver Ikisat *) öfver Paradiset och öfver Cherubim.

7. Gabriel, som är satt öfver ormarna och paradiset och keruberna.

8. -

Net edition: In this translation there is no verse 8 in chapter 20; while R. H. Charles' translation has: "Remiel, one of the holy angels, whom God set over those who rise."

8. -

8. Remiel, one of the holy angels, whom God set over those who rise.

8. -

Nätutg: Vers 8 i detta kapitel finns inte i de svenska översättningarna. I R. H. Charles engelska text lyder versen: 'Remiel, one of the holy angels, whom God set over those who rise.'

8. -

Nätutg: Vers 8 i detta kapitel finns inte i de svenska översättningarna. I R. H. Charles engelska text lyder versen: "Remiel, one of the holy angels, whom God set over those who rise."

9. 9. 9. 9. Detta kapitel [20] är sålunda benämdt i manuscriptet; men det synes så tydligen vara der stäldt på origtigt ställe och så sällsamt afbryta berätelsens innehåll, att jag har vågat införa det här, hvarest det synes vara ovilkorligen nödvändigt, såsom en inledning till de efterföljande kapitlen. [Nätutg: Av tekniska skäl främst, är kapitlet i denna nätupplaga återinsatt där det skall vara.]

9. * Israel.

10. 10. 10. 10. *) Detta synes vara ett Nomen Proprium.

10.


Previous Chapter

Parallel Translations
20 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET