Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 21 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
10. This, he said, is the prison of the angels; and here they are kept for ever.

Rev. 20:1-3.

And he said to me: "This is the prison of the angels, and here they are held to eternity."

Rev. 20:1-3.

And he said unto me: 'This place is the prison of the angels, and here they will be imprisoned for ever.'

Rev. 20:1-3.

Detta, sade han, är änglarnes fängelse, och här skola de hållas för evigt.

Upp. 20:1-3.

Och han sade vidare till mig: Denna plats är änglarnas fängelse, och här skola de hållas fångna i evighet.

Upp. 20:1-3.Previous Chapter

Parallel Translations
21 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET