Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 21 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
8. Then I exclaimed, How terrible is this place, and how difficult to explore!

At that time I said: "How terrible this place is, and painful to look at!"

Then I said: 'How fearful is the place and how terrible to look upon!'

Då ropade jag: Huru förskräckligt är ej detta ställe, och huru svårt att utforska!

Då sade jag: Hur förfärlig är icke denna ort, och huru plågsamt är det ej att se på den!Previous Chapter

Parallel Translations
21 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET