Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 21 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
9. Uriel, one of the holy angels who was with me, answered and said: Enoch, why are you alarmed and amazed at this terrific place, at the sight of this place of suffering?

At that time answered Uriel, one of the holy angels, who was with me; he answered and said to me: "Enoch, why such fear and terror in thee concerning this terrible place and in the presence of this pain?"

Then Uriel answered me, one of the holy angels who was with me, and said unto me: 'Enoch, why hast thou such fear and affright? ' And I answered: 'Because of this fearful place, and because of the spectacle of the pain.'

Uriel, en af de heliga änglar, som voro med mig, svarade och sade: Enoch, hvarföre är du orolig och förskräckt vid detta rysliga ställe; vid åsynen af detta ställe för lidandet?

Då svarade Uriel och sade: Henoch, hvi uppstå sådan fruktan och fasa hos dig för denna rysliga ort och vid åsynen af denna pina?Previous Chapter

Parallel Translations
21 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET