Previous Chapter
HENOCHS BOK, 1901
Contents ~ Foreword ~ 21 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterVÄKTARNAS BOK

Henochs resor med Guds änglar:
Henoch kommer åter till de sju stjärnornas häkte. Därefter till de fallna änglarnas slutliga, eviga straffort.

VÄKTARNAS BOK

Henochs resor med Guds änglar:
Henoch kommer åter till de sju stjärnornas häkte. Därefter till de fallna änglarnas slutliga, eviga straffort.
   

Och jag vandrade rundt omkring och kom till en ort, där ingenting hände.
ch jag vandrade rundt omkring och kom till en ort, där ingenting hände.    

Och jag såg någonting förskräckligt: ingen hög himmel och ingen fast grundad jord, utan ett tomrum, högt och rysligt.
2. Och jag såg någonting förskräckligt: ingen hög himmel och ingen fast grundad jord, utan ett tomrum, högt och rysligt.    

Och där såg jag sju stjärnor från himmelen bundna, liknande stora berg och liksom brinnande i eld.
3. Och där såg jag sju stjärnor från himmelen bundna, liknande stora berg och liksom brinnande i eld.    

Denna gång sade jag: För hvilken synd äro de bundna, och hvi äro de utstötta hit?
4. Denna gång sade jag: För hvilken synd äro de bundna, och hvi äro de utstötta hit?    

Då sade Uriel, hvilken var hos mig såsom min ledare: Henoch, hvad forskar du efter, och hvad söker du få veta, och vi frågar du och är nyfiken?
5. Då sade Uriel, hvilken var hos mig såsom min ledare: Henoch, hvad forskar du efter, och hvad söker du få veta, och vi frågar du och är nyfiken?    

Detta är de stjärnor, som hafva öfverträdt den högste Gudens befallning, och de ligga bundna här, ända till dess tio tusen världar, talet på deras skulds dagar, varda fullbordade.
6. Detta är de stjärnor, som hafva öfverträdt den högste Gudens befallning, och de ligga bundna här, ända till dess tio tusen världar, talet på deras skulds dagar, varda fullbordade.    

Och därifrån gick jag till ett annat ställe, som var ännu sydligare än det förra, och såg någonting förskräckligt. En stor eld fanns där, som flammade och lågade, och hade inskärningar och var begränsad af en riktig afgrund, och stora pelare af eld kastades ditned. Men dess utsträckning och storlek kunde jag icke skönja, ej heller var jag i stånd att se dess begynnelse.
7. Och därifrån gick jag till ett annat ställe, som var ännu sydligare än det förra, och såg någonting förskräckligt. En stor eld fanns där, som flammade och lågade, och hade inskärningar och var begränsad af en riktig afgrund, och stora pelare af eld kastades ditned. Men dess utsträckning och storlek kunde jag icke skönja, ej heller var jag i stånd att se dess begynnelse.  Upp. 20:1-3

Då sade jag: Hur förfärlig är icke denna ort, och huru plågsamt är det ej att se på den!
8. Då sade jag: Hur förfärlig är icke denna ort, och huru plågsamt är det ej att se på den!    

Då svarade Uriel och sade: Henoch, hvi uppstå sådan fruktan och fasa hos dig för denna rysliga ort och vid åsynen af denna pina?
9. Då svarade Uriel och sade: Henoch, hvi uppstå sådan fruktan och fasa hos dig för denna rysliga ort och vid åsynen af denna pina?    

Och han sade vidare till mig: Denna plats är änglarnas fängelse, och här skola de hållas fångna i evighet.
10. Och han sade vidare till mig: Denna plats är änglarnas fängelse, och här skola de hållas fångna i evighet.  Upp. 20:1-3
Previous Chapter

HENOCHS BOK, 1901
21 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET