Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 22 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
1. From there I proceeded to another spot, where I saw on the west a great and lofty mountain, a strong rock, and four delightful places.

And from here I went to another place, and he showed me in the west a great and high mountain-chain and hard rocks and four beautiful places.

And thence I went to another place, and he showed me in the west another great and high mountain [and] of hard rock.

Derifrån begaf jag mig till ett annat ställe, hvarest jag såg vesterut ett stort och högt berg, en stark klippa och fyra angenäma ställen.

Därifrån gick jag till en annan ort. Och han visade mig en stor, hög bergsträcka i väster, hårda klippor och fyra vida platser.Previous Chapter

Parallel Translations
22 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET