Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 22 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
10. And in the same way likewise are sinners separated when they die, and are buried in the earth; judgment not overtaking them in their lifetime.

And thus also is one such apartment made for the sinners when they die, and are buried in the earth, without a judgment having been passed upon them during their lives.

And such has been made for sinners when they die and are buried in the earth and judgement has not been executed on them in their lifetime.

Gg And this has been made for sinners when they die and are buried in the earth and judgement has not been executed upon them in their lifetime.

Och på samma sätt blifva likaledes syndare åtskilde, då de dö och blifva begrafne i jorden, då domen icke hinner dem under deras lifstid.

Likaså finnes en afdelning för syndarna, dit de komma, när de dött och begrafvas på jorden, utan att domen utgått öfver dem under deras lifstid.Previous Chapter

Parallel Translations
22 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET