Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 22 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
12. And thus has it been from the beginning of the world. Thus has there existed a separation between the souls of those who utter complaints, and of those who watch for their destruction, to slaughter them in the day of sinners.

And if it was before eternity, then this apartment has been made for the souls of those who lament and those who reveal their destruction when they were killed in the days of the sinners.

And such a division has been made for the spirits of those who make their suit, who make disclosures concerning their destruction, when they were slain in the days of the sinners.

Gg And this division has been made for the spirits of those who make their suit, who make disclosures concerning their destruction, when they were slain in the days of the sinners.

Och sålunda har det varit ifrån verldens begynnelse. Sålunda har en skillnad ägt rum imellan själar af dem, som ropa veklagan, och af dem, som vänta på sin förstörelse, för att nedgöra dem på syndares dag.

Och denna afdelning är danad för deras själar, som klaga öfver sin undergång, då de blefvo dödade i syndarnas dagar.Previous Chapter

Parallel Translations
22 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET