Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 22 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
3. Then Raphael, one of the holy angels who were with me, answered and said, These are the delightful places where the spirits, the souls of the dead, will be collected; for them were they formed; and here will be collected all the souls of the sons of men.

And this time, Rufael, one of the holy angels, who was with me, answered and said to me: "These beautiful places are intended for this, that upon them may be assembled the spirits, the souls of the dead; for they have been created, that here all the souls of the sons of men might be assembled.

Then Raphael answered, one of the holy angels who was with me, and said unto me: 'These hollow places have been created for this very purpose, that the spirits of the souls of the dead should assemble therein, yea that all the souls of the children of men should assemble here.

Då svarade Raphael, en af de heliga änglar, som voro med mig: dessa äro de angenäma ställen, på hvilka de dödas andar och själar skola samlas; för dem blefvo de skapade, och här skola samlas alla själar af menniskors barn.

Denna gång svarade Rafael, som var med mig, och sade: Dessa rymliga platser äro ämnade till att andarna, de aflidnas själar, skola församla sig på dem; de äro skapade för att församla alla människobarnens själar.Previous Chapter

Parallel Translations
22 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET