Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 24 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
2. I proceeded towards it; and perceived seven splendid mountains, which were all different from each other. Their stones were brilliant and beautiful; all were brilliant and splendid to behold; and beautiful was their surface. Three mountains were towards the east, and strengthened by being placed one upon another; and three were towards the south, strengthened in a similar manner. There were likewise deep valleys, which did not approach each other.

And I went towards it and saw seven magnificent mountains, each one different from the other, and magnificent and beautiful rocks, everything magnificent and fine in appearance and of beautiful surface; three towards the east, one founded upon the other, and three towards the south, one founded upon the other, and ravines, deep and winding, not one joining with the other.

And I went beyond it and saw seven magnificent mountains all differing each from the other, and the stones (thereof) were magnificent and beautiful, magnificent as a whole, of glorious appearance and fair exterior: three towards the east, one founded on the other, and three towards the south, one upon the other, and deep rough ravines, no one of which joined with any other.

Jag nalkades detsamma, och blef varse sju lysande berg, hvilka alla voro skilda från hvarandra. Deras stenar voro glänsande och sköna. Allt var präktigt och lysande att se, och skön var deras yta. Tre berg voro österut; befästade derigenom, att de voro ställde det ena på det andra. Och tre voro söderut, befästade på ett lika sätt. Der voro likaledes djupa dalar, hvilka icke kommo hvarandra nära,

Och jag gick fram och såg sju ståtliga berg af praktfulla, vackra stenar, det ena olikt det andra, alla präktiga och af ett härligt utseende och ett skönt yttre, tre i öster och tre i söder, och det ena reste sig högre än det andra, och mellan dem slingrade sig jämsides löpande djupa dalar.Previous Chapter

Parallel Translations
24 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET