Förra Kapitlet
Parallel Translations
Innehåll ~ Förord ~ 24 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa Kapitel


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
3. And the seventh mountain was in the midst of them. In length they all resembled the seat of a throne, and odoriferous trees surrounded them.

And the seventh hill was between these; and in their heights they were all like the seats of a throne and surrounded with fragrant trees.

And the seventh mountain was in the midst of these, and it excelled them in height, resembling the seat of a throne: and fragrant trees encircled the throne.

och det sjunde berget var i midten af dem. Slutligen liknade de alla sätet af en thron, och välluktande träd omgåfvo dem.

Och det sjunde berget var i midten, och dess spets liknade en tron, omgifven af välluktande träd.Förra Kapitlet

Parallel Translations
24 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET