Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 24 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
5. I exclaimed, Behold! This tree is goodly in aspect, pleasing in its leaf, and the sight of its fruit is delightful to the eye.

And at that time I said: "Behold, this is a beautiful tree and beautiful to look at, and its leaves are fair, and its fruit very pleasant to the eye."

Then I said: 'How beautiful is this tree, and fragrant, and its leaves are fair, and its blooms very delightful in appearance.'

Jag ropade: Se, detta träd är praktfullt till utseendet, skönt till sina löf, och åsynen af dess frukt är angenäm för ögat.

Denna gång sade jag: Se hvilket skönt träd, härligt att skåda, och ljufligt äro dess blad och kostelig dess frukt!Previous Chapter

Parallel Translations
24 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET