Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 25 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
4. And that tree of an agreeable smell, not one of carnal odor, there shall be no power to touch, until the period of the great judgment. When all shall be punished and consumed for ever, this shall be bestowed on the righteous and humble.

And this tree of beautiful fragrance cannot be touched by any flesh until the time of the great judgment; when all things will be atoned for and consummated for eternity, this will be given to the just and humble.

And as for this fragrant tree no mortal is permitted to touch it till the great judgement, when He shall take vengeance on all and bring (everything) to its consummation for ever. It shall then be given to the righteous and holy.

Och detta träd med en angenäm lukt skall icke en enda med köttslig lukt äga makt att röra, intill stunden för den stora domen. Då alla skola straffas och förgöras för evigt, skall detta tillhöra den rättfärdige och ödmjuke.

Och detta träd med den ljufliga lukten är det icke någon enda dödlig tillåtet att vidröra förrän på den stora domens tid. När allt varder vedergälldt och fullbordadt för evigheten, skall det trädet öfverantvardas åt de rättfärdiga och ödmjuka.Previous Chapter

Parallel Translations
25 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET