Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 25 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
7. And I blessed the Lord of glory, the everlasting King, because He has prepared this tree for the saints, formed it, and declared that He would give it to them.

Rev. 2:7. Rev. 22:2. Rev. 22:14. *)

Then I blessed the Lord of glory, the Eternal King, because he had prepared such for the just men, and had created such, and said he would give it to them.

Rev. 2:7. Rev. 22:2. Rev. 22:14.

Then blessed I the God of Glory, the Eternal King, who hath prepared such things for the righteous, and hath created them and promised to give to them.

Rev. 2:7. Rev. 22:2. Rev. 22:14.

Och jag välsignade herrlighetens herre, den evigt varande Konungen, för det Han tillredt detta träd för de heliga, skapat det och förklarat, att han skulle gifva det åt dem.

Upp. 2:7. Upp. 22:2. Upp. 22:14.

Då prisade jag härlighetens Herre, den evige Konungen, därför att han beredt detta åt de rättfärdiga människorna och skapat det och lofvat att gifva dem det.

Upp. 2:7. Upp. 22:2. Upp. 22:14.Previous Chapter

Parallel Translations
25 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET