Previous Chapter
PROPHETEN ENOCH, 1826
Contents ~ Foreword ~ 25 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterVÄKTARNAS BOK

Enochs resor med Guds änglar:
Doften av Livets träd.

VÄKTARNAS BOK

Enochs resor med Guds änglar:
Doften av Livets träd.
   

Och sade: Enoch, hvarföre frågar du rörande lukten af detta träd? Hvarföre forskar du att veta det?
ch sade: Enoch, hvarföre frågar du rörande lukten af detta träd? Hvarföre forskar du att veta det?    

Då svarade jag, Enoch, honom och sade: Rörande hvarje ting önskar jag att blifva undervisad, men i synnerhet rörande detta träd.
2. Då svarade jag, Enoch, honom och sade: Rörande hvarje ting önskar jag att blifva undervisad, men i synnerhet rörande detta träd.    

Han svarade mig sägande: det berg, som du ser, hvars utsträckta spets liknar Herrens säte, skall blifva det säte, hvarpå den helige och store herrlighetens Herre, den evigt varande Konungen skall sitta, då Han skall komma och nedstiga, för att besöka jorden med godhet.
3. Han svarade mig sägande: det berg, som du ser, hvars utsträckta spets liknar Herrens säte, skall blifva det säte, hvarpå den helige och store herrlighetens Herre, den evigt varande Konungen skall sitta, då Han skall komma och nedstiga, för att besöka jorden med godhet.    

Och detta träd med en angenäm lukt skall icke en enda med köttslig lukt äga makt att röra, intill stunden för den stora domen. Då alla skola straffas och förgöras för evigt, skall detta tillhöra den rättfärdige och ödmjuke.
4. Och detta träd med en angenäm lukt skall icke en enda med köttslig lukt äga makt att röra, intill stunden för den stora domen. Då alla skola straffas och förgöras för evigt, skall detta tillhöra den rättfärdige och ödmjuke.    

Frukten af detta träd skall gifvas åt de utvalda. Ty norr ut skall lifvet planteras på det heliga stället emot den evigtvarande Konungens boning.
5. Frukten af detta träd skall gifvas åt de utvalda. Ty norr ut skall lifvet planteras på det heliga stället emot den evigtvarande Konungens boning.    

Då skola de högeligen glädja sig och fröjdas i den Ende Helige. Den söta lukten skall intränga i deras ben, och de skola lefva ett långt lif på jorden, såsom deras förfäder hafva lefvat. Ej heller skola i deras dagar sorg, bekymmer, oro och straff förfölja dem.
6. Då skola de högeligen glädja sig och fröjdas i den Ende Helige. Den söta lukten skall intränga i deras ben, och de skola lefva ett långt lif på jorden, såsom deras förfäder hafva lefvat. Ej heller skola i deras dagar sorg, bekymmer, oro och straff förfölja dem.  Jes. 65:20-22

Och jag välsignade herrlighetens herre, den evigt varande Konungen, för det Han tillredt detta träd för de heliga, skapat det och förklarat, att han skulle gifva det åt dem.
7. Och jag välsignade herrlighetens herre, den evigt varande Konungen, för det Han tillredt detta träd för de heliga, skapat det och förklarat, att han skulle gifva det åt dem.  Upp. 2:7
. Upp. 22:2
. Upp. 22:14
Previous Chapter

PROPHETEN ENOCH, 1826
25 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET