Previous Chapter
PROPHETEN ENOCH, 1826
Contents ~ Foreword ~ 27 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterVÄKTARNAS BOK

Enochs resor med Guds änglar:
Syftet med den fördömda dalen.

VÄKTARNAS BOK

Enochs resor med Guds änglar:
Syftet med den fördömda dalen.
   

Då sade jag: hvad betyder detta välsignade land, alla dessa höga träd, och den förbannade dalen imellan dem?
å sade jag: hvad betyder detta välsignade land, alla dessa höga träd, och den förbannade dalen imellan dem?    

Då svarade Uriel, en af de Helige änglar, som voro med mig. Denna är de evigt fördömdas förbannade dal. Här skola samlas alla, som med sina munnar yttra oanständigt tal emot Gud och tala bittert om Hans ära. Här skola de samlas, här skall deras vistelseort blifva.
2. Då svarade Uriel, en af de Helige änglar, som voro med mig. Denna är de evigt fördömdas förbannade dal. Här skola samlas alla, som med sina munnar yttra oanständigt tal emot Gud och tala bittert om Hans ära. Här skola de samlas, här skall deras vistelseort blifva.  Jud. 1:15
 

På de yttersta dagarna skall ett exempel af domen verkställas på dem i rättfärdighet inför de heliga, emedan de, som hafva erhållit nåd, skola för evigt i alla sina dagar välsigna Gud den evigt varande Konungen.
3. På de yttersta dagarna skall ett exempel af domen verkställas på dem i rättfärdighet inför de heliga, emedan de, som hafva erhållit nåd, skola för evigt i alla sina dagar välsigna Gud den evigt varande Konungen.    

Och i domens stund skola de välsigna Honom för Hans nåd, emedan han har utdelat den till dem.
4. Och i domens stund skola de välsigna Honom för Hans nåd, emedan han har utdelat den till dem.    

Då välsignade jag Gud, ställande till Honom sjelf mitt tal, och talande om Hans storhet, såsom tillbörligt var.
5. Då välsignade jag Gud, ställande till Honom sjelf mitt tal, och talande om Hans storhet, såsom tillbörligt var.    
Previous Chapter

PROPHETEN ENOCH, 1826
27 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET