Förra Kapitlet
Parallel Translations
Innehåll ~ Förord ~ 30 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa Kapitel


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
2. Where I perceived a goodly tree, which in smell resembled Zasakinon. (33)

(33) Zasakinon. The mastic tree (Knibb, p. 118).

And I saw a beautiful tree, and its fragrance was like that of a mastic.

And therein there was a tree, the colour (?) of fragrant trees such as the mastic.

Hvarest jag märkte ett praktfullt träd, hvilket i lukt liknade Zasakinon.

Hvarest jag märkte ett praktfullt träd, hvilket i lukt liknade Zasakinon.Förra Kapitlet

Parallel Translations
30 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET