Förra Kapitlet
Parallel Translations
Innehåll ~ Förord ~ 32 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa Kapitel


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
1. After these things, surveying the entrances of the north, above the mountains, I perceived seven mountains replete with pure nard, odoriferous trees, cinnamon and papyrus.

And after these odors, as I looked towards the north, over the mountains, I saw seven mountains full of pleasant nard and fragrant trees and cinnamon and pepper.

And after these fragrant odours, as I looked towards the north over the mountains I saw seven mountains full of choice nard and fragrant trees and cinnamon and pepper.

Gg To the north-east I beheld seven mountains full of choice nard and mastic and cinnamon and pepper.

Efter dessa händelser öfversåg jag ingångarne i norr öfver bergen, och blef varse sju berg uppfyllda med ren nardus, välluktande träd, kanel och papyrus.

Och när jag blickade åt norr, bort öfver höjderna, såg jag sju berg, fulla med kostelig nardus och välluktande träd och kanel och peppar.Förra Kapitlet

Parallel Translations
32 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET