Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 32 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
2. From there I passed on above the summits of those mountains to some distance eastwards, and went over the Erythraean sea. (37) And when I was advanced far beyond it, I passed along above the angel Zateel,

(37) Erythraean sea. The Red Sea.

And from here I went over the summits of those mountains, far towards the east, and passed far above the Erythraean sea, and went far from it and passed over the angel Zutêl.

And thence I went over the summits of all these mountains, far towards the east of the earth, and passed above the Erythraean sea and went far from it, and passed over the angel Zotiel.

Härifrån begaf jag mig öfver spetsarne af dessa berg ett stycke österut, och gick öfver den Erythræiska sjön, och då jag hade kommit långt på andra sidan om den, gick jag jemte ängeln Zatheel

Därifrån gick jag öfver de bergens toppar, fjärran mot öster, och drog vidare öfver Erythreiska hafvet och kom långt bort ifrån detta och sväfvade öfver ängeln Sutel.Previous Chapter

Parallel Translations
32 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET