Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 32 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
3. and arrived at the garden of righteousness. In this garden I beheld, among other trees, some which were numerous and large, and which flourished there. Their fragrance was agreeable and powerful, and their appearance both varied and elegant. The tree of knowledge also was there, of which if any one eats, he becomes endowed with great wisdom.

And I came into the garden of justice, and I saw the mingled diversity of those trees; many and large trees are planted there, of attractive beauty and large and beautiful and magnificent, also the tree of wisdom; eating of it one learns great wisdom.

And I came to the Garden of Righteousness, and saw beyond those trees many large trees growing there and of goodly fragrance, large, very beautiful and glorious, and the tree of wisdom whereof they eat and know great wisdom.

Gg And I came to the Garden of Righteousness, and from afar off trees more numerous than these trees and great – †two† trees there, very great, beautiful, and glorious, and magnificent, and the tree of knowledge, whose holy fruit they eat and know great wisdom.

och anlände till rättfärdighetens trädgård. I denna trädgård såg jag ibland andra träd några, som voro talrika och stora, och hvilka blomstrade der. Deras vällukt var angenäm och kraftig, och deras utseende var både omskiftande och präktigt. Kunskapens träd var äfven der, af hvilket, om någon åt, han blef begåfvad med stor vishet.

Och jag kom in i rättfärdighetens lustgård och såg mångahanda träd, höga, välluktande, vackra och härliga, och äfven vishetens träd, som förlänar dem som äta däraf mycken visdom.Previous Chapter

Parallel Translations
32 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET