Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 32 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
4. It was like a species of the tamarind tree, bearing fruit which resembled grapes extremely fine; and its fragrance extended to a considerable distance.

It is like the carob tree, and its fruit is like the grape, very good; the fragrance of this tree goes out and is spread far.

That tree is in height like the fir, and its leaves are like (those of) the Carob tree: and its fruit is like the clusters of the vine, very beautiful: and the fragrance of the tree penetrates afar.

Det var likt ett slag af Tamarind-trädet, bärande frukt som liknade vindrufvor, oändligt skön, och dess vällukt spridde sig på ett ansenligt afstånd.

Och det liknar johannesbrödträdet, och dess frukter äro mycket goda och likna vindruvor, och dess doft sprider sig vidt omkring.Previous Chapter

Parallel Translations
32 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET