Förra Kapitlet
Parallel Translations
Innehåll ~ Förord ~ 33 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa Kapitel


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
1. From there I went on towards the extremities of the earth; where I saw large beasts different from each other, and birds various in their countenances and forms, as well as with notes of different sounds.

And from here I went to the ends of the earth, and saw great animals there, and one differed from the other, and the birds differed as to their appearance, their beauty and voices, one differed from the other.

And from thence I went to the ends of the earth and saw there great beasts, and each differed from the other; and (I saw) birds also differing in appearance and beauty and voice, the one differing from the other.

Derifrån gick jag till yttersta gränserna af jorden, hvarest jag såg stora djur, olika hvarandra, och foglar, skiljaktiga till utseende och skapnad samt begåfvade med läten af olika ljud.

Derifrån gick jag till yttersta gränserna af jorden, hvarest jag såg stora djur, olika hvarandra, och foglar, skiljaktiga till utseende och skapnad samt begåfvade med läten af olika ljud.Förra Kapitlet

Parallel Translations
33 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET