Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 39 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
10. That place long did my eyes contemplate. I blessed and said, Blessed be he, blessed from the beginning for ever.

For a long time my eyes looked at this place, and I blessed him, saying: "Bless him, and let him be blessed from the beginning and to eternity!

For a long time my eyes regarded that place, and I blessed Him and praised Him, saying: 'Blessed is He, and may He be blessed from the beginning and for evermore.

Detta ställe betraktade mina ögon länge. Jag välsignade och sade: Välsignad vare Han, välsignad från begynnelsen i evighet!

Länge betraktade mina ögon den orten, och jag prisade Gud, sägande: Pris vare honom, och lofvad vare han från begynnelsen och i evighet!Previous Chapter

Parallel Translations
39 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET