Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 39 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
2. Enoch received books of indignation and wrath, and books of hurry and agitation. Never shall they obtain mercy, saith the Lord of spirits.

In those days Enoch received books of zeal and of anger, and books of disturbance and of expulsion, and "mercy will not be upon them," said the Lord of the spirits.

And in those days Enoch received books of zeal and wrath, and books of disquiet and expulsion.] And mercy shall not be accorded to them, saith the Lord of Spirits.

Enoch emottog böcker om förargelse och vrede, samt böcker om öfverilning och häftighet. Aldrig skola de erhålla nåd, sade Andarnes Herre.

I de dagarna erhöll Henoch nitälskans och vredens och orons och förvirringens böcker. Barmhärtighet skall icke vederfaras dem, sade andarnas Herre.Previous Chapter

Parallel Translations
39 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET