Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 39 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
3. A cloud then snatched me up, and the wind raised me above the surface of the earth, placing me at the extremity of the heavens.

Enoch 14:8. Enoch 52:1. Acts. 1:9-11. 2 Cor. 12:2-4

And at that time, a cloud and a whirlwind seized me from the face of the earth, and carried me to the end of the heavens.

Enoch 14:8. Enoch 52:1. Acts. 1:9-11. 2 Cor. 12:2-4

And in those days a whirlwind carried me off from the earth, And set me down at the end of the heavens.

Enoch 14:8. Enoch 52:1. Acts. 1:9-11. 2 Cor. 12:2-4

Ett moln hämtade mig då upp, och vinden höjde mig öfver jordens yta, ställande mig på himlarnes yttersta gräns.

Enoch 14:8. Enoch 52:1. Apg. 1:9-11. 2 Kor. 12:2-4

Och i samma stund ryckte ett moln och en stormvind mig upp och bort från jorden och förde mig till himlarnas ände.

Enoch 14:8. Enoch 52:1. Apg. 1:9-11. 2 Kor. 12:2-4Previous Chapter

Parallel Translations
39 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET