Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 39 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
5. There my eyes beheld their habitations with the angels, and their resting places with the holy ones. They were entreating, supplicating, and praying for the sons of men; while righteousness like water flowed before them, and mercy like dew was scattered over the earth. And thus shall it be with them for ever and for ever.

Here my eyes saw their dwellings with the angels, and their resting-places with the holy, and they asked and petitioned and prayed in behalf of the children of men, and justice like water flowed before them, and mercy like dew on the earth; thus it is among them to all eternity.

Here mine eyes saw their dwellings with His righteous angels, And their resting-places with the holy. And they petitioned and interceded and prayed for the children of men, And righteousness flowed before them as water, And mercy like dew upon the earth: Thus it is amongst them for ever and ever.

Der sågo mina ögon deras boning hos änglarne, och deras sofrum hos de helige. De fällde böner och förböner för menniskornas söner, under det rättfärdighet likasom vatten flöt framför dem och nåden likasom dagg nedföll öfver jorden, och så skall det vara med dem i evighet.

Där skådade mina ögon deras boningar hos änglarna och deras lägerplatser hos de heliga och sågo huru de bådo och anropade och bönföllo för människobarnen. Och inför dem flöt rättfärdighet såsom vatten, och barmhärtighet såsom dagg på jorden. Så är det ibland dem från evighet till evighet.Previous Chapter

Parallel Translations
39 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET