Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 40 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
2. On the four wings likewise of the Lord of spirits, on the four sides, I perceived others, besides those who were standing before him. Their names, too, I know; because the angel, who proceeded with me, declared them to me, discovering to me every secret thing.

I looked, and on the four sides of the Lord of the spirits I saw four faces, different from those standing, and I learned their names, which the angel who came with me announced as their names to me, and showed me all the secrets.

And on the four sides of the Lord of Spirits I saw four presences, different from those that sleep not, and I learnt their names: for the angel that went with me made known to me their names, and showed me all the hidden things.

Likaledes vid Andarnes Herres fyra vingar på de fyra sidorna märkte jag andra, utom dem som voro stående framför Honom. Deras namn känner jag äfven, emedan ängelen, som åtföljde mig, förklarade dem för mig, upptäckande för mig hvarje doldt ting.

Jag såg, och på de fyra sidorna om andarnas Herre varseblev jag fyra ansikten, olika de andra, som funnos där, och deras namn fick jag veta, ty den ängel, som gick med mig, sade mig dem och visade mig alla de förborgade tingen.Previous Chapter

Parallel Translations
40 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET