Förra Kapitlet
Parallel Translations
Innehåll ~ Förord ~ 40 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa Kapitel


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
6. The third voice I heard petitioning and praying for those who dwell upon earth, and supplicate the name of the Lord of spirits.

And I heard the third voice asking and praying for those who dwell on the earth, and petitioning in the name of the Lord of the spirits.

And the third voice I heard pray and intercede for those who dwell on the earth and supplicate in the name of the Lord of Spirits.

Den tredje rösten hörde jag bönfallande för dem, som vistas på jorden och anropa Andarnes Herres namn.

Och den tredje rösten hörde jag bedja och bönfalla för dem som bo på jorden och anropa i andarnas Herres namn.Förra Kapitlet

Parallel Translations
40 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET