Previous Chapter
PROPHETEN ENOCH, 1826
Contents ~ Foreword ~ 40 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterSYNERNAS BOK

Första synen:
Oräkneliga änglar inför Herren. De fyra ansiktena.

SYNERNAS BOK

Första synen:
Oräkneliga änglar inför Herren. De fyra ansiktena.
   

Härefter såg jag tusende sinom tusende, och myriaders myriader, och ett oändligt antal af folk stående inför Andarnes Herre.
ärefter såg jag tusende sinom tusende, och myriaders myriader, och ett oändligt antal af folk stående inför Andarnes Herre.  Upp. 5:11
 

Likaledes vid Andarnes Herres fyra vingar på de fyra sidorna märkte jag andra, utom dem som voro stående framför Honom. Deras namn känner jag äfven, emedan ängelen, som åtföljde mig, förklarade dem för mig, upptäckande för mig hvarje doldt ting.
2. Likaledes vid Andarnes Herres fyra vingar på de fyra sidorna märkte jag andra, utom dem som voro stående framför Honom. Deras namn känner jag äfven, emedan ängelen, som åtföljde mig, förklarade dem för mig, upptäckande för mig hvarje doldt ting.    

Då hörde jag rösterna af dem, som stodo på de fyra sidorna, prisande herrlighetens Herre.
3. Då hörde jag rösterna af dem, som stodo på de fyra sidorna, prisande herrlighetens Herre.    

Den första rösten välsignade Andarnas Herre från evighet till evighet.
4. Den första rösten välsignade Andarnas Herre från evighet till evighet.    

Den andra rösten hörde jag välsignande den ende Utvalde och de utvalde, som lida för andarnes Herres skull.
5. Den andra rösten hörde jag välsignande den ende Utvalde och de utvalde, som lida för andarnes Herres skull.    

Den tredje rösten hörde jag bönfallande för dem, som vistas på jorden och anropa Andarnes Herres namn.
6. Den tredje rösten hörde jag bönfallande för dem, som vistas på jorden och anropa Andarnes Herres namn.    

Den fjerde rösten hörde jag utdrifvande de ogudaktige änglar och förbjudande dem att inträda i närvaro af Andarnes Herre, för att framföra anklagelser emot jordens invånare.
7. Den fjerde rösten hörde jag utdrifvande de ogudaktige änglar och förbjudande dem att inträda i närvaro af Andarnes Herre, för att framföra anklagelser emot jordens invånare.    

Derefter bad jag fredens ängel, som gick med mig, att förklara allt det, som var doldt; jag sade till honom: hvilka äro dessa, som jag sett på de fyra sidorna och hvilkas ord jag har hört och uppskrifvit?
8. Derefter bad jag fredens ängel, som gick med mig, att förklara allt det, som var doldt; jag sade till honom: hvilka äro dessa, som jag sett på de fyra sidorna och hvilkas ord jag har hört och uppskrifvit?    

Han svarade: den förste är den nådige, den tålige, den helige Michael. Den andre är han, som styrer öfver menniskornas söners alla lidanden och bedröfvelser, den helige Raphael. Den tredje, som styrer öfver allt, som är mäktigt, är Gabriel, och den fjerde, som styrer öfver ångren och deras förhoppningar, som vilja ärfva det eviga lifvet, är Phanuel. Dessa äro den aldrahögste Gudens fyra änglar, och deras äro de fyra röster, hvilka jag vid den tiden hörde.
9. Han svarade: den förste är den nådige, den tålige, den helige Michael. Den andre är han, som styrer öfver menniskornas söners alla lidanden och bedröfvelser, den helige Raphael. Den tredje, som styrer öfver allt, som är mäktigt, är Gabriel, och den fjerde, som styrer öfver ångren och deras förhoppningar, som vilja ärfva det eviga lifvet, är Phanuel. Dessa äro den aldrahögste Gudens fyra änglar, och deras äro de fyra röster, hvilka jag vid den tiden hörde.    
Previous Chapter

PROPHETEN ENOCH, 1826
40 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET