Previous Chapter
HENOCHS BOK, 1901
Contents ~ Foreword ~ 40 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterSYNERNAS BOK

Första synen:
Oräkneliga änglar inför Herren. De fyra ansiktena.

SYNERNAS BOK

Första synen:
Oräkneliga änglar inför Herren. De fyra ansiktena.
   

Och sedan såg jag tusen sinom tusen och tio tusen sinom tio tusen, otaligt och oräkneligt många, hvilka stå inför andarnas Herres härlighet.
ch sedan såg jag tusen sinom tusen och tio tusen sinom tio tusen, otaligt och oräkneligt många, hvilka stå inför andarnas Herres härlighet.  Upp. 5:11
 

Jag såg, och på de fyra sidorna om andarnas Herre varseblev jag fyra ansikten, olika de andra, som funnos där, och deras namn fick jag veta, ty den ängel, som gick med mig, sade mig dem och visade mig alla de förborgade tingen.
2. Jag såg, och på de fyra sidorna om andarnas Herre varseblev jag fyra ansikten, olika de andra, som funnos där, och deras namn fick jag veta, ty den ängel, som gick med mig, sade mig dem och visade mig alla de förborgade tingen.    

Och jag hörde de fyra ansiktenas röster, när de lofsjöngo inför härlighetens Herre.
3. Och jag hörde de fyra ansiktenas röster, när de lofsjöngo inför härlighetens Herre.    

Den första rösten prisar andarnas Herre från evighet till evighet.
4. Den första rösten prisar andarnas Herre från evighet till evighet.    

Och den andra rösten hörde jag lofva den Utvalde och de utvalda, hvilka blifvit vägda af andarnas Herre.
5. Och den andra rösten hörde jag lofva den Utvalde och de utvalda, hvilka blifvit vägda af andarnas Herre.    

Och den tredje rösten hörde jag bedja och bönfalla för dem som bo på jorden och anropa i andarnas Herres namn.
6. Och den tredje rösten hörde jag bedja och bönfalla för dem som bo på jorden och anropa i andarnas Herres namn.    

Och den fjärde rösten hörde jag afvisa satanerna och hindra dem att träda inför andarnas Herre för att anklaga dem som bo på jorden.
7. Och den fjärde rösten hörde jag afvisa satanerna och hindra dem att träda inför andarnas Herre för att anklaga dem som bo på jorden.    

Sedan frågade jag fridens ängel, som gick med mig och som visade mig allt det fördolda, och sade till honom: Hvilka äro dessa fyra ansikten, som jag sett och hvilkas röster jag hört och skrifvit om?
8. Sedan frågade jag fridens ängel, som gick med mig och som visade mig allt det fördolda, och sade till honom: Hvilka äro dessa fyra ansikten, som jag sett och hvilkas röster jag hört och skrifvit om?    

Och han sade till mig: Den förste är den barmhärtige och långmodige helige Mikael. Och den andre, som är satt öfver människobarnens alla sjukdomar och sårnader, är Rafael. Och den tredje, som härskar öfver alla krafterna, är den helige Gabriel. Och den fjärde, som är satt öfver deras ånger och hopp, som skola ärfva det eviga lifvet, är Fanuel. Och de äro den högste Gudens fyra änglar, och de fyra rösterna hörde jag i de dagarna.
9. Och han sade till mig: Den förste är den barmhärtige och långmodige helige Mikael. Och den andre, som är satt öfver människobarnens alla sjukdomar och sårnader, är Rafael. Och den tredje, som härskar öfver alla krafterna, är den helige Gabriel. Och den fjärde, som är satt öfver deras ånger och hopp, som skola ärfva det eviga lifvet, är Fanuel. Och de äro den högste Gudens fyra änglar, och de fyra rösterna hörde jag i de dagarna.    
Previous Chapter

HENOCHS BOK, 1901
40 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET