Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 41 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
1. After this I beheld the secrets of the heavens and of paradise, according to its divisions; and of human action, as they weight it there in balances.

And after this I saw all the secrets of heaven, and the kingdom as it is divided, and how the] deeds of men are weighed upon scales.

And after that I saw all the secrets of the heavens, and how the kingdom is divided, and how the actions of men are weighed in the balance.

Härefter såg jag himlarnes och paradisets hemligheter, allt efter dess afdelningar; och äfven menskliga gerningarnes hemligheter, såsom de väga dem där i vågskålar.

Och därefter såg jag himlarnas alla hemligheter och såg hur riket varder fördeladt och människornas gärningar vägda på våg.Previous Chapter

Parallel Translations
41 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET