Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 41 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
3. There, too, my eyes beheld the secrets of the lightning and the thunder; and the secrets of the winds, how they are distributed as they blow over the earth: the secrets of the winds, of the dew, and of the clouds. There I perceived the place from which they issued forth, and became saturated with the dust of the earth.

And there my eyes saw the secrets of the lightning and of the thunder, and the secrets of the winds, how they are divided to blow over the earth, and the secrets of the clouds and of the dew, and there I saw also from what place they proceed, and from whence they satisfy the dust of the earth.

And there mine eyes saw the secrets of the lightning and of the thunder, and the secrets of the winds, how they are divided to blow over the earth, and the secrets of the clouds and dew, and there I saw from whence they proceed in that place and from whence they saturate the dusty earth.

Der sågo äfven mina ögon blixtens och åskans hemligheter och vindarnes hemligheter, huru de äro fördelta såsom de blåsa öfver jorden, daggens och molnens hemligheter. Der märkte jag det stället, hvarifrån de utgingo och blefvo mättade med jordens stoft.

Der sågo äfven mina ögon blixtens och åskans hemligheter och vindarnes hemligheter, huru de äro fördelta såsom de blåsa öfver jorden, daggens och molnens hemligheter. Der märkte jag det stället, hvarifrån de utgingo och blefvo mättade med jordens stoft.Previous Chapter

Parallel Translations
41 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET