Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 42 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
3. But iniquity went forth after her return, who unwillingly found a habitation, and resided among them, as rain in the desert, and as a dew in a thirsty land.

And injustice came forth from its repository; whom it did not seek, them it found, and dwelt with them, like the rain in the desert, and like dew in the thirsty land.

And unrighteousness went forth from her chambers: Whom she sought not she found, And dwelt with them, As rain in a desert And dew on a thirsty land.

Men efter hennes återkomst, som ogerna fann en boning, gick orättvisan ut och bodde ibland dem såsom regn i öknen och såsom dagg i ett törstigt land.

Och orättfärdigheten kom fram ur sitt gömsle och sökte icke, men fann ändå en boning åt sig och bodde ibland människorna, liksom regnet i öknen och liksom daggen i ett törstande land.Previous Chapter

Parallel Translations
42 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET