Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 42 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
1. Wisdom found not a place on earth where she could inhabit; her dwelling therefore is in heaven.

1. Wisdom did not find a place where she might live, and a dwelling-place was given to her in the heavens.

1. Wisdom found no place where she might dwell; Then a dwelling-place was assigned her in the heavens.

1. Visheten fann icke någon plats på jorden, hvarest hon kunde bo; hennes boning är derföre i himmelen.

1. Visheten fann intet rum, där hon kunde bo; då fick hon sin boning i himlarna.

2. Wisdom went forth to dwell among the sons of men, but she obtained not a habitation. Wisdom returned to her place, and seated herself in the midst of the angels.

2. Wisdom came to dwell among the children of men, and found no dwelling-place; wisdom returned to her place and took her seat among the angels.

2. Wisdom went forth to make her dwelling among the children of men, And found no dwelling-place: Wisdom returned to her place, And took her seat among the angels.

2. Visheten gick ut för att bo ibland menniskornas söner; men hon erhöll icke någon boning. Visheten återvände hem och satte sig mitt bland änglarna.

2. Visheten kom för att bo bland människobarnen, men fann ingen bostad; då vände hon åter till sitt hem och intog sitt säte bland änglarna.

3. But iniquity went forth after her return, who unwillingly found a habitation, and resided among them, as rain in the desert, and as a dew in a thirsty land.

3. And injustice came forth from its repository; whom it did not seek, them it found, and dwelt with them, like the rain in the desert, and like dew in the thirsty land.

3. And unrighteousness went forth from her chambers: Whom she sought not she found, And dwelt with them, As rain in a desert And dew on a thirsty land.

3. Men efter hennes återkomst, som ogerna fann en boning, gick orättvisan ut och bodde ibland dem såsom regn i öknen och såsom dagg i ett törstigt land.

3. Och orättfärdigheten kom fram ur sitt gömsle och sökte icke, men fann ändå en boning åt sig och bodde ibland människorna, liksom regnet i öknen och liksom daggen i ett törstande land.Previous Chapter

Parallel Translations
42 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET