Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 43 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
3. Then I inquired of the angel, who proceeded with me, and explained to me secret things, What their names were.

And I asked the angel, who went with me, who showed me what was secret: "What are these?"

And I asked the angel who went with me who showed me what was hidden: 'What are these?'

Då frågade jag ängelen, som följde med mig och förklarade för mig dolda ting, hvilka deras namn voro.

Och jag frågade ängeln, som gick med mig och visade mig det förborgade: Hvilka äro dessa?Previous Chapter

Parallel Translations
43 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET