Previous Chapter
PROPHETEN ENOCH, 1826
Contents ~ Foreword ~ 45 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterSYNERNAS BOK

Andra synen (kap. 45 - 62)
Förnekarnas lott. Herren utlovar omdaningar av himlen och jorden.

SYNERNAS BOK

Andra synen (kap. 45 - 62)
Förnekarnas lott. Herren utlovar omdaningar av himlen och jorden.
   

Andra liknelsen, angående dem som förneka namnet af den helige Endes och Andarnes Herres boning.
ndra liknelsen, angående dem som förneka namnet af den helige Endes och Andarnes Herres boning.    

De skola icke uppstiga till himmelen, ej heller skola de komma på jorden. Sådan skall de syndares lott blifva, som förneka Andarnes Herres namn och som sålunda blifva förvarade till straffets och plågornas dag.
2. De skola icke uppstiga till himmelen, ej heller skola de komma på jorden. Sådan skall de syndares lott blifva, som förneka Andarnes Herres namn och som sålunda blifva förvarade till straffets och plågornas dag.    

På den dagen skall den Utvalde sitta på sin herrlighets thron, och skall utvälja deras vilkor och oräkneliga boningar (emedan deras andar uti dem skola styrkas, då de se min ende Utvalde), skall utvälja dem för dessa, som hafva flytt till mitt heliga och herrliga namn, för att vinna beskydd.
3. På den dagen skall den Utvalde sitta på sin herrlighets thron, och skall utvälja deras vilkor och oräkneliga boningar (emedan deras andar uti dem skola styrkas, då de se min ende Utvalde), skall utvälja dem för dessa, som hafva flytt till mitt heliga och herrliga namn, för att vinna beskydd.  Matt. 25:31-32
 

På den dagen skall jag låta min ende Utvalde bo midt ibland dem, skall förändra himmelens utseende, skall välsigna det och göra det lysande för alltid.
4. På den dagen skall jag låta min ende Utvalde bo midt ibland dem, skall förändra himmelens utseende, skall välsigna det och göra det lysande för alltid.  Upp. 7:15
 

Jag skall äfven förändra jordens utseende, skall välsigna det och låta dem, som jag har utvalt, bo derpå. Men de som hafva begått synd och orättfärdighet, skola icke bebo den;
5. Jag skall äfven förändra jordens utseende, skall välsigna det och låta dem, som jag har utvalt, bo derpå. Men de som hafva begått synd och orättfärdighet, skola icke bebo den;    

ty jag har sett deras gerningar. Mina rättfärdiga skall jag tillfredsställa med fred, ställande dem framför mig; men syndarnes fördömelse skall tränga dem, på det jag må utplåna dem från jordens yta.
6. ty jag har sett deras gerningar. Mina rättfärdiga skall jag tillfredsställa med fred, ställande dem framför mig; men syndarnes fördömelse skall tränga dem, på det jag må utplåna dem från jordens yta.    
Previous Chapter

PROPHETEN ENOCH, 1826
45 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET