Previous Chapter
HENOCHS BOK, 1901
Contents ~ Foreword ~ 45 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterSYNERNAS BOK

Andra synen (kap. 45 - 62)
Förnekarnas lott. Herren utlovar omdaningar av himlen och jorden.

SYNERNAS BOK

Andra synen (kap. 45 - 62)
Förnekarnas lott. Herren utlovar omdaningar av himlen och jorden.
   

Och detta är den andra synen rörande dem som förneka de heligas boning och andarnas Herres namn.
ch detta är den andra synen rörande dem som förneka de heligas boning och andarnas Herres namn.    

Till himmelen skola de icke uppstiga, och till jorden skola de icke komma. Så blir de syndares lott, som förneka andarnas Herres namn och hvilka skola bevaras till lidandets och bedröfvelsens dag.
2. Till himmelen skola de icke uppstiga, och till jorden skola de icke komma. Så blir de syndares lott, som förneka andarnas Herres namn och hvilka skola bevaras till lidandets och bedröfvelsens dag.    

På den dagen* skall den Utvalde sitta på härlighetens tron och göra urval bland människornas gärningar och deras rum utan tal, och deras ande skall blifva stark i dem, när de få se min Utvalde och dem som hafva åkallat mitt heliga och härliga namn.
3. På den dagen* skall den Utvalde sitta på härlighetens tron och göra urval bland människornas gärningar och deras rum utan tal, och deras ande skall blifva stark i dem, när de få se min Utvalde och dem som hafva åkallat mitt heliga och härliga namn.  Matt. 25:31-32
 

Och på den dagen* skall jag låta min Utvalde bo ibland dem, och jag skall omdana himmelen och göra den till en evig välsignelse och ett evigt ljus.
4. Och på den dagen* skall jag låta min Utvalde bo ibland dem, och jag skall omdana himmelen och göra den till en evig välsignelse och ett evigt ljus.  Upp. 7:15
 

Och jag förvandla jorden och göra den till en välsignelse och låta min Utvalde bo på henne. Men de som göra synd och missgärning skola icke beträda henne.
5. Och jag förvandla jorden och göra den till en välsignelse och låta min Utvalde bo på henne. Men de som göra synd och missgärning skola icke beträda henne.    

Ty jag har sett och med frid mättat mina rättfärdiga och ställt dem inför mig; men syndarna förestår en dom hos mig, att jag må utrota dem från jordens yta.
6. Ty jag har sett och med frid mättat mina rättfärdiga och ställt dem inför mig; men syndarna förestår en dom hos mig, att jag må utrota dem från jordens yta.    


Nätutg: I den engelska översättningen har R. H. Charles till detta kapitel satt överskriften "den nya himlen och jorden" - men detta tycks handla om tusenårsrikets nydaning, som framgår av vers 3.

Nätutg: I den engelska översättningen har R. H. Charles till detta kapitel satt överskriften "den nya himlen och jorden" - men detta tycks handla om tusenårsrikets nydaning, som framgår av vers 3.
   
Previous Chapter

HENOCHS BOK, 1901
45 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET