Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 46 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
3. He answered and said to me, This is the Son of man, to whom righteousness belongs; with whom righteousness has dwelt; and who will reveal all the treasures of that which is concealed: for the Lord of spirits has chosen him; and his portion has surpassed all before the Lord of spirits in everlasting uprightness.

Col. 2:3

And he answered and said to me: "This is the Son of Man, who has justice, and justice dwells with him, and all the treasures of secrecy he reveals, because the Lord of the spirits has chosen him, and his portion overcomes all things before the Lord of the spirits in rectitude to eternity.

Col. 2:3

And he answered and said unto me: This is the son of Man who hath righteousness, With whom dwelleth righteousness, And who revealeth all the treasures of that which is hidden, Because the Lord of Spirits hath chosen him, And whose lot hath the pre-eminence before the Lord of Spirits in uprightness for ever.

Col. 2:3

Han svarade mig och sade: denne är Menniskones Son, hvilken rättfärdigheten tillhörer, med hvilken rättfärdigheten har bott och som skall upptäcka alla skatterna af det som är doldt, ty andarnes Herre har valt honom, och hans lott har öfverträffat allt inför Andarnes Herre i evighvarande rättskaffenhet.

Kol. 2:3

Och han svarade mig och sade: Detta är Människosonen*, som äger rättfärdigheten och hos hvilken rättvisan bor och som uppenbarar alla det förborgades skatter, emedan andarnas Herre har utvalt honom, och hvars del inför andarnas Herre har öfverträffat allting genom hans rättfärdighet i evighet.

Kol. 2:3Previous Chapter

Parallel Translations
46 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET