Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 46 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
6. The countenance likewise of the mighty shall He cast down, filling them with confusion. Darkness shall be their habitation, and worms shall be their bed; nor from that their bed shall they hope to be again raised, because they exalted not the name of the Lord of spirits.

And he will expel the countenance of the strong; and shame will fill them: darkness will be their dwelling-place and worms will become their couches, and they will have no hope of rising from their couches, because they do not exalt the name of the Lord of spirits.

And he shall put down the countenance of the strong, And shall fill them with shame. And darkness shall be their dwelling, And worms shall be their bed, And they shall have no hope of rising from their beds, Because they do not extol the name of the Lord of Spirits.

De mäktigas ansigte skall han äfven nedstörta, uppfyllande dem med förvirring. Mörkret skall blifva deras boning, och maskar skola blifva deras säng; ej heller skola de hoppas att från denna deras säng åter uppstiga, emedan de icke upphöjt Andarnes Herres namn.

Och de väldigas ansikte skall han förskjuta, och blygselns rodnad skall betäcka det, mörker skall vara deras boning och maskar deras läger, och de skola icke hafva något hopp att få uppstå från sina läger, emedan de icke lofprisa andarnas Herres namn.Previous Chapter

Parallel Translations
46 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET