Previous Chapter
PROPHETEN ENOCH, 1826
Contents ~ Foreword ~ 46 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterSYNERNAS BOK

Andra synen:
Dagarnas Huvud och Människosonen.

SYNERNAS BOK

Andra synen:
Dagarnas Huvud och Människosonen.
   

Der såg jag den Gamle af dagar, hvars hufvud var likt hvit ull, och med Honom en annan, hvars ansigte liknande en menniskas. Hans ansigte var fullt af nåd likasom det af en af de helige änglar.
er såg jag den Gamle af dagar, hvars hufvud var likt hvit ull, och med Honom en annan, hvars ansigte liknande en menniskas. Hans ansigte var fullt af nåd likasom det af en af de helige änglar.    

Då frågade jag en af de änglar, som gingo med mig och som visade mig hvarje doldt ting, rörande denne menniskones Son, hvilken han var, hvarifrån han var, och hvarföre han åtföljde den Gamle af dagar.
2. Då frågade jag en af de änglar, som gingo med mig och som visade mig hvarje doldt ting, rörande denne menniskones Son, hvilken han var, hvarifrån han var, och hvarföre han åtföljde den Gamle af dagar.    

Han svarade mig och sade: denne är Menniskones Son, hvilken rättfärdigheten tillhörer, med hvilken rättfärdigheten har bott och som skall upptäcka alla skatterna af det som är doldt, ty andarnes Herre har valt honom, och hans lott har öfverträffat allt inför Andarnes Herre i evighvarande rättskaffenhet.
3. Han svarade mig och sade: denne är Menniskones Son, hvilken rättfärdigheten tillhörer, med hvilken rättfärdigheten har bott och som skall upptäcka alla skatterna af det som är doldt, ty andarnes Herre har valt honom, och hans lott har öfverträffat allt inför Andarnes Herre i evighvarande rättskaffenhet.  Kol. 2:3
 

Denne Menniskones Son, som du ser, skall uppresa Konungar och de mäktiga från deras sängar, och de väldiga från deras throner, skall lösa den mäktiges betsel och krossa syndarnes tänder.
4. Denne Menniskones Son, som du ser, skall uppresa Konungar och de mäktiga från deras sängar, och de väldiga från deras throner, skall lösa den mäktiges betsel och krossa syndarnes tänder.  Ps. 3:8
. Ps. 58:7
. Matt. 13:41-42
. Apg. 7:54

Han skall störta konungar ifrån deras throner och herravälden, emedan de icke vilja upphöja och prisa honom, ej heller förödmjuka sig inför honom, genom hvilken deras konungariken de blifvit dem beskärda.
5. Han skall störta konungar ifrån deras throner och herravälden, emedan de icke vilja upphöja och prisa honom, ej heller förödmjuka sig inför honom, genom hvilken deras konungariken de blifvit dem beskärda.    

De mäktigas ansigte skall han äfven nedstörta, uppfyllande dem med förvirring. Mörkret skall blifva deras boning, och maskar skola blifva deras säng; ej heller skola de hoppas att från denna deras säng åter uppstiga, emedan de icke upphöjt Andarnes Herres namn.
6. De mäktigas ansigte skall han äfven nedstörta, uppfyllande dem med förvirring. Mörkret skall blifva deras boning, och maskar skola blifva deras säng; ej heller skola de hoppas att från denna deras säng åter uppstiga, emedan de icke upphöjt Andarnes Herres namn.    

De skola fördöma himmelens stjernor, skola upplyfta sina händer emot den Aldrahögste, skola trampa på och bebo jorden, framvisande alla sina orättfärdighets gerningar, just sina orättfärdighets gerningar. Deras styrka skall ligga i deras rikedomar, och de skola tro på gudar, som de hafva skapat med sina egna händer. De skola förneka namnet af Andarnes Herre,
7. De skola fördöma himmelens stjernor, skola upplyfta sina händer emot den Aldrahögste, skola trampa på och bebo jorden, framvisande alla sina orättfärdighets gerningar, just sina orättfärdighets gerningar. Deras styrka skall ligga i deras rikedomar, och de skola tro på gudar, som de hafva skapat med sina egna händer. De skola förneka namnet af Andarnes Herre,    

och skola utdrifva Honom från de tempel, hvari de församlas. Och med Honom de trogna, som lida i Hans namn och i Andarnes Herres namn.
8. och skola utdrifva Honom från de tempel, hvari de församlas. Och med Honom de trogna, som lida i Hans namn och i Andarnes Herres namn.    
Previous Chapter

PROPHETEN ENOCH, 1826
46 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET